Kulturelt mangfold blant eldre

biblioteket
Eldrerådet i Herøy har bestemt en rekke ulike arrangementer som de skal stå for i forbindelse "Mangfoldsåret 2008 - kulturelt mangfold blant eldre". En kulturkveld på bibioteket er svært aktuelt.
Saken var oppe til behandling i møte 19.06.08 – sak 12/08 og hvor det ble fattet slikt vedtak: Eldrerådet går inn for å arrangere for eldre: 1) Opplevelsestur (f.eks Petter Dass museum) 2) Seniorsurf m/kulturelt innslag i oktober (samarbeid m/biblioteket) 3) Eldres dag i samarbeid med sentralskolen 4) Kulturkveld f. eks i samarbeid med pensjonist- og andre foreninger     (arrangement i biblioteket ?) 5) Regionale kulturarrangement for eldre. Med bakgrunn i vedtaket ble det sendt følgende forespørsler:
  • Til Bibliotektet jfr. pkt. 2 i vedtaket
  • Til Herøy sentralskole jfr. pkt. 3 i vedtaket
  • Til Herøy Pensjonistforening jfr. pkt. 3 i vedtaket
                                                                                                                        Det er kommet tilbakemelding fra biblioteket og sentralskolen. Biblioteksjefen ser positivt på å være med på et samarbeid om
  • seniorsurf m/kulturelt innslag
  • kulturkveld på biblioteket

Fra sentralskolen ved kontaktlærer Erlend Sjåvik for 10.kl. er det kommet tilbakemelding at de vil arrangere eldrefest fredag 17.oktober, og at dette vil bli arrangert i god tid. Mandag 22. september skal eldrerådet ha møte hvor de skal vedta hvilke to arrangementer de vil gå inn for.
biblioteket
De eldre i Herøy kan ventelig se fram til en egen kulturkveld på bibioteket i høst.

Annonser