Krever offentlig debatt om sykeshusstrukturen

arnt_frode5
Et absolutt krav fra Herøy Kommunestyre vil være at Helseforetaket åpner for en offentlig debatt om lokalisering av viktige akuttmedisinske funksjoner. Det skriver ordfører Arnt Frode Jensen i sitt forslag til kommunestyrets uttalelse om sykeshus-strukturen på Helgeland.

- Et hovedsykehus med intensiv- og akuttkirurgisk avdeling må kunne betjene både indre-, ytre- og søndre Helgeland, og må derfor legges sør for Korgfjellet. Vi kan ikke akseptere at slike avdelinger bare finnes i Rana.

 

Det skriver ordfører Jensen blant annet i sitt forslag til uttalelse han legger fram for Herøy kommunestyre 30. juni.

 

 

Her er hele forslaget til uttalelse fra ordføreren:

 

Herøy Kommunestyre er bekymret for de signaler Helse Nord har gitt om fremtidige sykehustjenester på Helgeland. I fremtiden har vi sannsynligvis bare ett fullverdig sykehus i vår region.  Dersom vi trenger akuttmedisinsk hjelp, som hvis vi blir alvorlig skadet, må opereres akutt eller en fødende trenger keisersnitt, vil vi måtte reise dit for å få hjelp.

 

Lokalisering av et slikt hovedsykehus er en beslutning som ikke bør tas i en lukket prosess i helseforetaket, uten innspill og medvirkning fra befolkningen og de folkevalgte. Herøy Kommunestyre reagerer på den prosessen som vi føler foregår bak lukkede dører. Dette er etter vår mening ikke en demokratisk prosses og som går på tvers av unisont krav fra befolkningen på Helgeland. Lokaliseringen må ta hensyn til de store geografiske og klimatiske utfordringene vi har på Helgeland.

 

I vår region har det vist seg vanskelig å gjennomføre utrykninger med helikopter deler av året.  Verken fly eller helikopter har så god regularitet at de kan erstatte den nærhet til sykehus vi har med nåværende sykehusstruktur. Vinteren 2006/2007 greide helikopteret bare å betjene 23 % av henvendelsene fra kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Regulariteten er minst like dårlig inn til Rana. Spesielt er det vanskelig å fly mellom ytre og indre Helgeland om vinteren. Følgelig må det legges nøye vurdering i lokalisering av et hovedsykehus på Helgeland.

 

Både nasjonalt og internasjonalt går utviklingen i retning sykehusenheter med større og større befolkningsgrunnlag. Helgeland er med sine 75.000 innbyggere lite i en slik sammenheng. Det er derfor viktig at felles akuttmedisinske funksjoner plasseres slik at de kan nåes av så mange som mulig. Hvis vi ikke greier det, er det mulig at vi om noen år må reise til Bodø eller Trøndelag for å få hjelp.

 

Vi ser at debatten raser i hele landet, og at det ikke bare er på Helgeland strukturen i helseforetakene forandres. Herøy Kommunestyre ønsker å løfte dette opp på et høyere politisk nivå. Vi kan ikke sitte på sidelinja og se at det helsetilbudet for ytre og søndre deler av Helgeland raseres etter hundre års oppbygging.

 

Et absolutt krav fra Herøy Kommunestyre vil være at Helseforetaket åpner for en offentlig debatt om lokalisering av disse viktige akuttmedisinske funksjonene. Et hovedsykehus med intensiv- og akuttkirurgisk avdeling må kunne betjene både indre-, ytre- og søndre Helgeland, og må derfor legges sør for Korgfjellet. Vi kan ikke akseptere at slike avdelinger bare finnes i Rana.

 

 

arnt_frode5
- Vi kan ikke akseptere at et hovedsykehus med intensiv- og akuttkirurgisk avdeling bare skal finnes i Rana, mener ordfører Jensen.

Annonser