Krever bedre skoleskyss

skoleskyss_buss1
Rådmann Roy Skogsholm mener dagens skyssorganisering for barneskole-elevene som til høsten må pendle fra Husvær, Brasøy, Seløy, og Øksningan er helt uakseptabel. Nå ber han fylkeskommunen vurdere en bedre organisering av skoleskyssen fra kommende skoleår. En samfunnsbåt kan bli løsningen.
Sist uke var rådmann Roy Skogsholm, OK-sjef Harry Nilssen og næringssjef Knut Prestø i møte med Nordland Fylkeskommune for å drøfte mulige tiltak.

Årsaken er blant annet nedleggingen av skolene på Seløy, Øksningan og Husvær som fører til at alle elevene fra høsten må pendle inn til den eneste gjenværende skolen i kommunen, nemlig Herøy sentralskole.

Lang busstur Det er faktisk elevene fra Øksningan som i dag bruker lengst tid til og fra skolen. Hele 75 minutter hver dag går med til reising.

Elevene fra Seløy og Husvær bruker med dagens reiserute 50 minutter på å komme seg til og fra skolen.

Ungene fra Brasøy bruker 40 minutter, mens elevene fra Tennvalen, Hokleppan og Engan i dag bruker 20 minutter på skolereisen sin.

Årsaken til at bussturen blir så lang er at bussen om morgenen, etter å ha hentet elevene i Øksningan kjører til Seløy, så til Engan før turen går til skolen.

Om ettermiddagen kjører bussen til Engan, via Øksningan til Seløy.

I et brev til Nordland Fylkeskommune skriver rådmann Roy Skogsholm at barneskole-elevene fra kretsene vil få en reisetid som er i strid med hva departementet regner som akseptabel reisetid for elever i 1. til 4. klasse.

Uakseptabel "Organiseringen vil heller ikke være i samsvar med skyssreglementet til fylkeskommunen. Situasjonen vil bli helt uakseptabel for 6-åringene", skriver rådmannen blant annet.

Han mener derimot at reisetida for 8. til 10. klassingene er innenfor det som departementet regner som akseptabel. 

Ut fra dette ber han Nordland Fylkeskommune generelt vurdere en bedre organisering av skoleskyssen i Herøy fra skoleåret 2008/09.

"Spesielt ber vi fylkeskommunen legge til rette for en mer akseptabel skyssordning for Husvær, Brasøy, Øksningan og Seløy.

"Samfunnsbåt"  For kretsene i sør bør mulighetene for en "samfunnsbåt" utredes som et alternativ til dagens ordning.

For kretsene i nord (Seløy og Øksningan) bør kombinasjonen mellom buss, minibuss og undertransportør utredes som et mulig alternativ, skriver rådmann Roy Skogsholm.

Herøy ser i så fall for seg en samfunnsbåt som kan ta seg av både skolependling, arbeidspendling, legeskyss og brannberedskap.

I samme møte diskuterte rådmann og næringssjef hurtigbåt-tilbudet for Herøy i dag. Resultatet fra møtet er at Herøy kommune i løpet av våren skal utarbeide forslag til hurtigbåtrute - en rute som skal dekke behovet for pendling for elever i den videregående skolen og arbeidspendlerne inn til Sandnessjøen.

Så skal kommunen og fylkeskommunen diskutere forslaget. Herøy kommune ønsker å få all pendling over på hurtigbåt, og ikke som i dag hvor dette foregår med ferje til Søvik og videre i bil til Sandnessjøen.
skoleskyss_buss1
Elevene ved Herøy sentralskole er ferdig med en skoledag og tar fatt på bussturen heim.

Annonser