Krevende budsjett og økonomiplan vedtatt

Kommunestyremøte 19

Herøy kommunestyre vedtok tirsdag 19. desember budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018–2021. Ikke uventet var det Arbeiderpartiets endringsforslag som ble vedtatt.

Appell fra ungdomsrådet
Budsjettbehandlingen startet med at leder i barne- og ungdomsrådet Erika Adolfsen på vegne av rådet holdt en appell der hun oppfordret de folkevalgte til å opprettholde ungdomsklubben, kulturskolen, MOT og pendlertilskuddet.

- Det er viktig at kommunen har andre aktiviteter å tilby barn og unge enn idrett, sa Adolfsen blant annet.

Krevende budsjettprosess
Ordfører Arnt Frode Jensen la fram Arbeiderpartiet sitt budsjettforslag og startet med å si at arbeidet med budsjett og økonomiplan denne gangen hadde vært særdeles krevende.

- Vi beveger oss må i mot at vi må kjøre en omstillingsprosess og dette er det også tatt høyde for i det forslaget som foreligger. Det er slik at hvis vi prioriterer økte utgifter så må vi ned en annen plass for å finne rom til dette. Det som er gledelig er at vi er nødt til å utvide barnehagen, men det er klart at dette koster penger. Det skal også opprettes en ny legestilling som koster penger. Dette er imidlertid noe vi er nødt til å prioritere. Tar vi også med lønnsøkningen så skjønner vi at det er mye penger som skal hentes inn.

- Arbeiderpartiet har et forslag som i stor grad konsentrerer seg om 2018 og 2019. De andre årene får vi komme tilbake til etter at vi har kjørt en prosess der vi går gjennom forvaltningen, sa Jensen.

Av enkeltsaker ønsket Arbeiderpartiet å beholde Herøyfjerdingen i nåværende form. De ønsket heller ikke kutt i stilling som kulturarbeider og biblioteksjef. De ville videre beholde lærling i barnehagen og assistent og administrasjonsressurs på Herøy skole. Foreslått treningsavgift for barn og unge på kroner 60000 var også fjernet i deres forslag. De hadde også tatt inn pendlertilskuddet og begrunnet dette med at det skal være attraktivt å bo i Herøy. Videre kantinedrift og vennskapskommunesamarbeid var også tatt inn i budsjettet.

Svømmehall framskyndes
I og med at Formannskapet tidligere har sagt nei til økning av eiendomsskatten måtte det også tas høyde for dette i budsjettforslaget. Dette mente Arbeiderpartiet skulle inndekkes med midler fra havbruksfondet.

Når det gjelder investeringer ønsket Arbeiderpartiet å framskynde bygging av ny svømmehall til 2019. De ønsket også å beholde MOT, kulturskolen og frivilligsentralen. De ville også at lysene i Herøyhallen skulle skiftes

Robek er nær
Yngve Magnussen pekte i sitt innlegg på at vi måtte ta inn over oss at vi bruker mer penger enn vi har og at vi derfor er farlig nær å havne på den beryktede Robek-lista.

Opposisjonen ønsket i sitt forslag å styrke skolen, helse- og omsorg og beholde ungdomsklubben.

- Når det gjelder barnehage og basseng ønsker vi ikke å investere i dette nå. Vi har rett og slett ikke råd til dette nå, sa Magnussen.

Kritisk til nytt basseng
Vegar Dalen (uavh.) syntes det var morsomt at Arbeiderpartiet satset på at Per Sandberg (Frp) skulle være julenisse og berge økonomien til kommunen.

- Jeg registrerer at Arbeiderpartiet skal bygge «kulturhus» og basseng til den nette sum av 39,5 millioner kroner. Dette er ganske mye penger og dette vil helt klart få en driftskonsekvens. Hvis vi ikke har råd til å ha ansatte i de fine byggene så har vi et problem. Jeg er redd for at vi med dette investeringskjøret stiller oss slik at vi fortsatt må foreta kutt som rammer de varme hendene og voksentettheten i skolen. Jeg ber derfor om at Arbeiderpartiet ser spesielt på dette med basseng på nytt. Det må finnes andre løsninger for å oppfylle kravet om svømmeopplæring, sa Dalen.

Dalen utfordret deretter representant Steinar Furu (Ap) til nok en gang å stå på talerstolen å påstå at dette var det beste budsjettet noensinne.

Furu innrømmet imidlertid at dette var et vanskelig budsjett, men at det ikke var mer vanskelig enn det de hadde vært gjennom i tidligere år.

- Dette er ikke noe dårlig budsjett, men et alminnelig bra budsjett. Når det gjelder kostnadene til basseng og ombygging av aulaen så regner vi med å få tilskudd og støtte fra næringslivet til dette slik at de reelle kostnadene for disse prosjektene blir på rundt 25 millioner kroner. Svømmehall må vi ha og det har vi også gått til valg på, sa Furu.

Jim Dahl fra Senterpartiet sa at de denne gangen ikke hadde laget eget budsjettforslag

- Svømmehall er veldig viktig og personlig mener jeg den allerede skulle vært bygget. Pendlertilskudd, tilskudd til lærlinger, ungdomsklubben og det at kulturskolen opprettholdes, støtter vi, sa Jim Dahl (Sp). Vi støtter derfor Arbeiderpartiet sitt forslag, sa Dahl.

Ønsker plan for å få flere innbyggere
Elbjørg Larsen roste kommunen for god budsjettdisiplin og hun var også glad for at kommunen hadde aktive ungdomsrepresentanter. Hun var opptatt av at det fortsatt ble jobbet med å få folk til å flytte til kommunen.

- Jeg vil at vi hele tiden skal ha en plan for hvordan vi skal få flere til å flytte til kommunen og jeg er særdeles glad for at ungdommen tar tak og rister oss politikere, sa Larsen.

Arbeiderpartiets budsjettforslag ble vedtatt mot 4 stemmer og ble også støttet av Senterpartiet.

Av andre investeringer som ligger i budsjettet 

Trykk her for å lese mer om denne saken på Herøy kommunes hjemmeside.

Kommunestyremøte 24
Ordfører Arnt Frode Jensen og Arbeiderpartiet fikk også i år vedtatt sitt endringsforslag til budsjett og økonomiplan.
Kommunestyremøte 19
Leder i barne- og ungdområdet Erika Adolfsen holdt et innlegg i starten av budsjettbehandlingen.
Kommunestyremøte 19
Vegar Dalen var sterkt kritisk til at det skulle investeres i nytt basseng.
Kommunestyremøte 19
Det var folksomt i kommunestyresalen under årets siste møte.
Kommunestyremøte 19
Yngve Magnussen mente kommunen måtte ta grep for å unngå å havne på Robek-lista.
Kommunestyremøte 19
Steinar Furu innrømmet at dette var et vanskelig budsjett, men mente likevel at det var alminnelig bra.
Kommunestyremøte 17
Jim Dahl og Senterpartiet støttet Arbeiderpartiets forslag.
Kommunestyremøte 19
Det var mange tilhørere under årets siste kommunestyremøte. Nærmest ser vi representanter fra barne- og ungdomsrådet.

Annonser