Rita Hjelmseth forteller at elevene, som kommer fra 8. og 9. klasse, er veldig flinke til å ta med seg ting hjemmefra.

- Valgfaggruppa som også utgjør elevbedriften «Klipp og lim» er svært kreative og kommer ofte med egne ideer om hva de ønsker å lage. Materialene henter de fra det som normalt havner i søpla, sier lærer Rita Hjelmseth.

Miljøperspektiv
Vi lever i ei tid da det er veldig mye søppel som kastes hvert år og Rita mener det er viktig at elevene i tillegg til å være kreativ også lærer seg til å bli bevisste på at dette er et stort miljøproblem.

- Hvert år produseres det i snitt 418 kg søppel per person i Norge og det betyr at bare de 15 elevene vi har på valgfaggruppa produserer i snitt over 6 tonn søppel hvert år. Vi kan bare tenke oss hvor mye dette utgjør på verdensbasis, sier Rita.

Egen salgsmesse
Tirsdag 10. desember skal valgfaggruppa som også er en egen elevbedrift ha en egen salgsmesse på skolen mellom kl. 12.00 og 13.00 og da kan alle som har mulighet komme til hovedinngangen på ungdomstrinnet.

- Vi holder til inne i foajeen. Pengene skal vi bruke til materiell som vi kjøper inn når vi skal lage våre produkter. Under messa vil vi alliere oss med en annen elevbedrift som skal stille opp med salg av kaffe og kaker, avslutter Rita Hjemseth.