Herøy Frivillighetssentral, Møtestedet og Herøy Bygdesamling vil invitere alle til å støtte og bidra i innsamlingsaksjonen mot kreft! Ordet kreft er noe mange har et forhold til, for de som blir rammet av dette er det en tung beskjed å få. Derfor er det viktig at vi støtter opp om dette, slik at enda flere kan få den beste hjelpen. 

I dag er det kake mot kreft-aksjon! Alle oppfordres til å ta med noe godt til lunsj, dette kan være kake, kjeks eller annet søtt. Selg det til dine kollegaer, og la hen vippse til tlf. 471010 (du bestemmer selv prisen). Slik bidrar du til innsamlingsaksjonen mot kreft. Om du ikke har mulighet i dag, så ønsker vi å ha dette fokuset hele denne uka! 

I morgen (14. mars) kl. 17 blir det Vindmølleverksted på Herøy Bygdesamling, her skal det lages rosa vindmøller og alle er hjertlig velkommen! Vindmøllene skal selges i forkant av kreftmarsjen 19. mars kl. 12.