Sigve har 26 teiner han drar opp rett etter skoletid, før han så setter de ut igjen og leverer fangsten på Seløy fisk.

Han får fangster på rundt 60 kilo annen hver dag så det blir noen kroner i sparekassen. Han får 9 kroner kiloen for krabber med begge klørne intakt, mens prisen er kroner 5,40 dersom den mangler en klo.

Fortsetter med torsk
Sigve planlegger å avslutte krabbefiske om en stund for så å begynner med å fiske torsk i stedet.

- Jeg synes det er veldig greit å ha en jobb etter skoletiden, for jeg liker å ha noe å gjøre om ettermiddagene, sier Sigve.

Egen sjark
Sigve har kjøpt seg egen sjark, en 21 fots Tobias-sjark som han har byttet motor i med hjelp fra Larsen’s Motorservice. Sjarken har han malt innvendig og han har fått hjelp fra noen venner for å male den utvendig.

God kvalitet
Kjell Inge Jakobsen hos seløy Fisk AS forteller til Herøyfjerdingen at årets krabbesesong er god.

- I år er det er mye krabbe med god kvalitet og godt matinnhold. Jeg vil tippe at kvantumet ligger rundt 20-30 prosent over fjoråret, sier Jakobsen.

- Det er mange som fisker godt og har en god inntekt av å fiske krabbe. Vi har rundt 12-16 aktive båter som leverer fangster til oss, men Sigve er nok den desidert yngste krabbefiskeren. Det er artig at det enda finnes ungdommer som prøver seg på næringen, sier Kjell Inge Jakobsen.