Herøy IL badminton søkte tidligere i vinter om støtte til kjøp av utstyr gjennom Helgeland sparebank sitt gavefond. Gleden var stor da banksjef Roar Myrstad i Helgeland sparebank ringte forrige uke for å fortelle den gode nyheten. En slik gave kan kun brukes til å kjøpe utstyr, ikke til å sende utøvere på turneringer og samlinger. Dette betyr mye for en liten klubb som Herøy og gjør at de kan bruke andre midler på å utvikle spillerne sine og ha mulighet for å sende enda flere unge talenter på nasjonale turneringer.

I tillegg til disse pengene har Helgeland sparebank tidligere delt ut til sammen 60.000 kr i idrettsstipend til Live Hov Grønbech og Elias Lenning. Herøy IL badminton setter stor pris på at vi har en lokal bank som ser verdien av å støtte små lokale idrettslag med slike gaver. Vi oppfordrer også andre klubber og idrettslag om å søke slike fond, det hjelper godt på i klubbkassen og kan bidra til vekst og utvikling innen idretten vi driver med.

Disse pengene vil komme meget godt med når vi nå skal kjøpe inn nytt utstyr til rankingturneringen som vi skal arrangere i mars. Vi trenger både nye dommerstoler, nett og tellekasser, for å nevne noe. Til denne turneringen kommer det spillere fra hele Norge til Herøy for å konkurrere med våre utøvere i U 15 klassen. Det er første gang at vi arrangerer ei så stor nasjonal turnering og vi håper at det skal bli en flott opplevelse for både deltakere og tilskuere.

Tekst: Ann Kristin Lenning