Koronaviruset

Forebyggende tiltak i Herøy kommune

Ny pressemelding fra kriseledelsen i Herøy kommune angående koronaviruset,15.03.2020 kl. 17.00

Pressemelding – 15.03.20, kl. 17.00

Karantene
Kriseledelsen i Herøy kommune har valgt å legge seg på strenge karantenebestemmelser. Vi har tidligere besluttet at alle fra Oslo og Vikenområdet, og som kommer til Herøy skal i 14 dagers karantene. I dag har vi utvidet dette til også gjelde alle som kommer med fly til Sandnessjøen uansett hvor de kommer fra.

Nytt er også at for alle som kommer fra områder utenfor Helgeland, skipsfart og offshore-installasjoner etter fredag den 13. mars skal i 14 dagers karantene fra den dagen du ankommer Herøy. Hvis du er i tvil om hva som gjelder deg, ber vi deg om å kontakte Helsestasjonen på tlf. 75 06 80 56 for å få en individuell vurdering.  Dersom du utvikler forkjølelsessymptomer skal du ta kontakt med lege.

Ny og oppdatert informasjon om karantene finner du her:
Forskrift om karantene: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294

Fritidsboliger
I et ekstraordinært statsråd søndag ble det fastsatt to forskrifter i anledning utbruddet av Covid-19.

Det betyr at det i er dag innført forbud mot opphold på fritidseiendommer i Herøy. Vi oppfordrer alle som har fritidshus i Herøy om å respektere dette.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-14.-mars-2020/id2693613/

Overfart ferger
På fredag jobbet vi mot Fylkeskommunen og Boreal for å få på plass bestemmelser for dispensasjon for å sitte i kjøretøy under overfart på fergene.

Svar fra Sjøfartsdirektoratet er som følger: Så lenge det er fare for koronasmitte kan Sjøfartsdirektoratet akseptere at passasjerer oppholder seg i kjøretøyene under overfart så lenge retningslinjer følges. Dette følges opp for full gjennomføring på mandag 16. mars 2020.

Informasjon
Kriseledelsen jobber med å få ut oppdatert informasjon til innbyggerne, og har i dag sendt ut en SMS til alle i Herøy med anmodning om å følge med på oppdatert informasjon i media.  Kommunen har også laget egne nettsider for tiltak og retningslinjer knyttet til Covid-19, som du kan finne ved å klikke på linken øverst på skjermen, eller ved å klikke på denne linken:
https://www.heroy-no.kommune.no/koronaviruscovid-19.6291567-414568.html

Kommunen har i dag sendt ut SMS til alle som har fritidshus i kommunen, og bedt dem om å respektere forbudet som er innført for opphold på fritidseiendommer.  Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes enkelte unntak som kommunen har innvilget, knyttet til arbeidsforhold for ansatte, eller andre vektige grunner.

Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, og bruk telefon til å holde kontakt. Tenk særlig på eldre som er alene, og ikke er på internett.

Ordfører Elbjørg Larsen

All kommunikasjon ut fra kriseledelsen skjer via ordfører, og befolkningen bes følge med på Herøy kommunes hjemmeside og Herøyfjerdingen.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?
Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, kan du ringe informasjonstelefon for publikum på 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på 116 117. 

Trykk på linkene nedenfor for mer informasjon:

Temaside om koronavirus (coronavirus) på fhi.no

Temaside på helsenorge.no

hygieneplakat-smitte.jpg

Hygieneplakat-engelsk.jpg

Annonser