Korgenbedrift skal bygge veien på Hestøya

hestoeya_sprengnmatter
Det blir Johansen Maskin AS fra Korgen som får oppdraget med å bygge den 550 meter lange nyveien på Hestøya. Mandag er det oppstartsmøte med kontraktsinngåelse.
I dag var det kommet på plass matter til sprengningsarbeidet, men ellers er det ingen ting som tyder på at arbeidet etter planen skal ta til 15.mars.
 
Men så skal da heller ikke kontrakten skrives under før på mandag, opplyser Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen i Herøy kommune til Herøyfjerdingen.
 
Seks selskaper hadde levert anbud og 5. februar var det anbudsåpning. (Se "Relaterte nyheter" nederst)
 
Johansen Maskin AS fra Korgen hadde levert det laveste tilbudet med 2. 935.500 kroner og fikk oppdraget med det, også fordi selskapet skal være ferdig 15. juni.
 
Daglig leder i korgenbedriften er Jarl Tore Johansen.
hestoeya_sprengnmatter
Disse mattene er det eneste som vitner om at arbeidet med veien skal ta til mandag 15. mars.
hestoeyaveien
Her er den nye veien tegnet inn, mens dagens vei er stiplet med sort.

Annonser