Harry Nilssen ble i et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag kveld konstituert som rådmann i Herøy fram til Roy Skogsholm tiltrer i februar.

Harry Nilssen har også tidligere fungert som rådmann.

Samtidig ble pedagogisk konsulent Geir Berglund konstituert som Oppvekst- og Kultursjef i Harry Nilssen sitt sted.