Nåværende rådmann Morten Sandbakken har sagt opp sin stilling og har sin siste arbeidsdag 13. april 2018. 

- Normalt er det kommunalleder 1 Siv Nilsen som er rådmannens nærmeste stedfortreder, og dermed den som det er naturlig å konstituere i en slik situasjon. Imidlertid er kommunen i en meget spesiell situasjon i og med at rettsaken som to entreprenørfirma har anlagt mot kommunen ennå ikke er avsluttet. I denne saken er bror til Siv Nilsen en sentral aktør. Inntil en endelig rettslig avklaring av denne saken foreligger, kan det oppstå situasjoner hvor Siv Nilsens habilitet kan bli utfordret. Dermed kan hele organisasjonen bli inhabil. Dette ønsker ikke Siv Nilsen å bidra til, og hun har meddelt at hun derfor ikke ønsker å bli konstituert som rådmann, skriver rådmann Morten Sandbakken i sitt saksframlegg.

Berglund er også en av søkerne på rådmannsstillingen.

Saken avgjøres endelig i neste kommunestyremøte som avholdes 23. mars 2018.