Konsert på svensk med Tjøtta sangkor mars 2018.jpg

Foto er hentet fra Facebook-sidene til Tjøtta sangkor.