Konkurranseutsatt før 2010

alsten3_05
1. januar 2010 skal ferjesambandet Herøy -Austbø -Søvik og Dønna - Sandnessjøen konkurranseutsettes. Ordfører Arnt Frode Jensen mener dette vil forbedre kvaliteten på sambandet betraktelig. 23. juni er Herøy og Dønna kommune invitert til møte med Statens veivesen om saken.
Fra 1. januar 2010 skal samtlige ferjesamband i landet være konkurranseutsatt. Det gjelder selvsagt også sambandet Herøy - Austbø - Søvik og sambandet Dønna - Sandnessjøen.

Ordfører Arnt Frode Jensen imøteser dette med glede og er overbevist om at konkurranseutsetting vil føre til betydelig bedre materiell på vårt samband. 

Kan stille krav
- Ja, det er helt klart at i anbudsinnbydelsen må trafikkgrunnlaget på herøysambandet legges til grunn.

Det mener jeg vi har fått aksept for hos både myndigheter og Statens veivesen.

Dermed vil dette føre til at vi vil få betydelig større ferje. I tillegg kan man i anbudsinnbydelsen stille krav om reservemateriell, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Statens veivesen tar sikte på å lyse ut ferjesambandene nr. 828 Flostad — Søvik, via Austbø og Brasøy og rv. 809 Sandnessjøen — Dønna, via Løkta som pakke høsten 2008.

Vedtatt i Nasjonal Transportplan
Bestemmelsen om konkurranseutsetting innen 2010 ligger inne i Nasjonal Transportplan og er vedtatt av Storinget og er følgelig noe som Statens veivesen må forholde seg til.

I den forbindelse inviterer Statens veivesen de berørte kommuner (Herøy, Dønna og Alstahaug) og Nordland fylkeskommune til orienteringsmøte om konkurranseutsettingen av ferjesambandene ved regionvegkontoret i Bodø mandag 23. juni d.å. kl. 0900-1500.
alsten3_05
Sambandet Herøy - Austbø - Søvik blir konkurranseutsatt innen 2010.

Annonser