Det er i dag 3 ansatte i Konfliktrådet på Helgeland, hvorav en person arbeider fullt med individuell oppfølging av unge lovbrytere. Konfliktrådet har 25 meglere spredt i kommunene på Helgeland.

Konflikter kan løses Hva gjør vi når vi kommer i konflikt med noen?

Konflikter møter du overalt – konflikter ser ut til å være uunngåelig der flere mennesker skal være sammen på felles arena. Konflikter blir på denne måten en naturlig del av livet.

Om konflikten er personlig eller gjelder sak skjer det samme – alle får en eller annen følelsesmessig reaksjon – vi blir følelsesmessig berørt.

Jo viktigere saken eller personen er for deg desto mer reagerer du.

Avhengig av type konflikt og betydningen den har for oss, reagerer vi med sinne, sorg, angst, vondt i magen, i hodet, i kroppen, kan miste både konsentrasjon, matlyst og nattesøvn. Konflikter reduserer livskvaliteten vår og langvarige konflikter kan gjøre oss syke.

Konfliktene kan få destruktive forløp og utfall og de kan få konstruktive forløp og utfall. Utfall er avhengig av hva vi gjør med konfliktene eller hva vi gjør med oss selv og andre når vi opplever konfliktene

Vi alle opplever at det å ta tak i noen som oppleves problemfylt er noe vi vegrer oss for. Mange har en holdning som går ut på at vi venter og ser hvordan det går – kanskje det går over av seg selv?  Konflikter forsvinner sjelden sånn, det ser bare ut som det. Folk lærer seg å leve med konfliktene inni seg.

”En vente og se holdning” kan gi konflikten mulighet for å vokse seg stor og mer innfløkt. Det baller gjerne litt mer på seg, og den enkle saken som var opprinnelsen er nå bare for en bagatell å regne.

Konfliktrådets meglere er vanlige folk som har fått opplæring i å bistå med å tilrettelegge møter hvor parter som er i konflikt kan møtes og snakke om det de opplever vanskelig.  Et møte ved hjelp av konfliktrådet er betinget av at partene samtykker til å møtes. Å møte i konfliktråd er gratis og meglerne har taushetsplikt.

Ønsker du hjelp fra konfliktrådet eller ønsker du å drøfte problemene med noen så gå inn på www.konfliktraadet.no og der finner du telefon og adresse til ditt konfliktråd.