Konfirmerer seg i kirken

3
Første Pinsedag, 31.mai er konfirmasjonsdagen for 22 flotte herøyungdommer. Denne høytidsgudstjenesten starter kl.11, men ungdommene skal fotograferes på forhånd og møter 9.45!
Dette er årets konfirmanter i Herøy:

1.rekke: Ole Johan Zahl, Per Gunnar Pettersen, Magnus Pedersen 2.rekke: Henry Mathis Sortland, Daniel Andre Pedersen, Tobias Holmen, Jon Olaf Paulsen 3.rekke: Vegard Mikalsen, Sigrid Kvitvær Berglund, Sander Martin Edvardsen, Rakel Jørgensen. 4.rekke: Maren Nyrud, Eline Jørgensen, Camilla Bonsaksen Opland, Henriette Larsen, Aina Dal Larsen 5.rekke: Terese Kvitvær Berglund, Henrik Solem 6.rekke: Markus Johannesen Solum, Britt Reinertsen Iversen, Runar Jakobsen Sletten Ståle Olsen Skagen ikke med på bilde

Første Pinsedag, 31.mai er konfirmasjonsdagen for 22 flotte, Herøyungdommer.

Denne høytidsgudstjenesten starter kl.11, men ungdommene skal fotograferes på forhånd og møter 9.45!

Før vi kommer så langt skal vi oppsummere undervisningen med en samtalegudstjeneste, 3.mail. Da håper vi menighet og folk for øvrig stiller, og vi lover en spennende gudstjeneste der konfirmantene selv bidrar og setter preget

Vi takker herved for lånet av gjengen; og ønsker Guds velsignelse på veien videre!

Kaare Stenseng sogneprest
3
Disse konfirmerer seg i kirken i Herøy i år.

Annonser