Dønnes kirke kl. 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Gunnar Masvie, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko

Solist innslag ved Berit Oppland og Jarl Åge Aakerøy

Ofring til menighetens eget arbeid