Konfirmantpresentasjon

©Gunver Birgitte Nielsen

Da er det nye konfirmantkullet klar til presentasjon for menigheten og det skjer ved gudstjenesten i Herøy kirke søndag den 29. september kl. 12.00.

Konfirmantene vil gå i prosesjon, bli presentert ved navn og få overrakt sitt personlige eksemplar av Bibelen, som skal brukes i undervisningen frem til konfirmasjonen søndag den 31. mai neste år.

Det er i årets kull 22 ungdommer og det er det nest største kullet menighetspedagog Trine Heggheim husker i de 10 årene som ansvarlig for trosopplæringen i Herøy og Dønna.

Det er og Høsttakkefest og kirken vil være pyntet i høstens farger, det vil være lystenning, ofring til menighetens arbeid og kanskje ikke minst kirkekaffe med hjemmebakst!

Konfirmantpresentasjonen er den offisielle begynnelse på konfirmantåret og alle oppfordres til å bli med til gudstjenesten i Herøy Kirke på søndag klokka 12.00 og ønske konfirmantene velkommen i menigheten.

Gunver B. Nielsen
prest

 

 

©Gunver Birgitte Nielsen
Herøy kirke Foto: Gunver B. Nielsen
Herøy kirke invendig

Annonser