Konfirmanter i nødhjelps-aksjon

Annonse_til_menighetsblader_bokma_l
Tirsdag 23. mars går Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010 av stabelen. Da besøker konfirmanter fra Herøy menighet husstandene i Herøy for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010
Fattige i møte med naturkatastrofer

Tørke, flom og sykloner truer livene til millioner av fattige mennesker over hele verden. Dette vil konfirmanter fra Herøy menighet gjøre noe med.    Tirsdag 23. mars går Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010 av stabelen. Da besøker konfirmanter fra Herøy menighet husstandene i Herøy for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.   - Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Det er nettopp dette Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010 handler om, forteller Trine Heggheim.   Hun er lokal aksjonsleder og håper folk vil ta bøssebærerne godt imot.   - Kan redde liv
I fjor høst var millioner av mennesker truet av sult på grunn av en unormalt lang tørketid i Kenya og Øst-Afrika. Jorda ble steinhard og tørr, rent vann ble mangelvare, avlinger visnet og kveg døde i hopetall.   I andre land, som for eksempel Vietnam, rammer hyppige flommer de aller fattigste verst og ødelegger både hjemmene og livsgrunnlaget deres.   - Bidrag fra medmennesker i Herøy kan redde liv neste gang katastrofen rammer. Støtt Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010, oppfordrer Heggheim.   Rustes til å møte katastrofene
- Kirkens Nødhjelp har gjennom 60 år vært til stede for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner. Samtidig jobber vi langsiktig med forebygging og tilpasning.   I Vietnam bygger vi blant annet flomsikre hus, mens vi i Kenya bidrar med vanncisterner som kan samle vann fra regntiden til bruk når tørken rammer, forteller generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.   Kirkens Nødhjelps utfordrer også mennesker med makt og ansvar og krever at de jobber for klimarettferdighet.   - Med Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010 gjør vi i et felles løft sammen med folk i Norge for at fattige mennesker i land som Kenya og Vietnam skal få mulighet til å tilpasse seg det ustabile klimaet og stå sterkere rustet når tørken eller flommen rammer.   Håper på ny rekord
- Menigheten i Herøy har deltatt i fasteaksjonen i mange år. Vi fikk et godt resultat på over 16.000 kroner i fjor, men jeg håper vi skal klare å samle inn enda mer i år, sier Trine Heggheim.   Pengene fra innsamlingsaksjonen 23. mars går til Kirkens Nødhjelps arbeid, og vil blant annet bidra til at fattige mennesker i sør kan sikre seg bedre mot naturkatastrofer, tilpasse seg klimaendringene og få hjelp når katastrofen inntreffer.
Annonse_til_menighetsblader_bokma_l

Annonser