Amalie Hjørdis (bildet) og de andre kirkelige konfirmantene samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og gir håp der nøden er størst. Konfirmantene fra både Herøy og Dønna innleder aksjonen med felles gudstjeneste i Nordvik kirke på Dønna søndag 26. mars kl. 18, der det blir fokus på Kirkens Nødhjelp og aksjonen, og ofringen vil selvsagt gå til dette.

Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å redde liv i akutte kriser og forandre liv på sikt. Takket være innsamlede midler, blant annet fra fjorårets fasteaksjon, hadde Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi akutt nødhjelp til flyktninger da krigen brøt ut i Ukraina for over et år siden. I Syria gir Kirkens Nødhjelp katastroferespons til jordskjelvrammede i form av mat, vann, hygieneartikler og tepper. Samarbeid med lokale partnere muliggjør rask respons når kriser og katastrofer inntreffer.

Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp også kan forandre liv på sikt. Årets aksjon har tittelen «Håp i en dråpe vann». Vann gir håp og positive ringvirkninger for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Med en brønn på landsbygda i Tanzania får jenter, som ellers ville gått store avstander for å hente vann til familien sin, mulighet til å gå på skole og få utdanning. Tilgang til rent vann fører til færre vannbårne sykdommer, og gir bedre helse. Smarte dryppsystemer gir bønder i Tanzania og Malawi mulighet til å tredoble inntektene sine, og dermed stå bedre rustet mot klimaendringer.

- Gjennom Fasteaksjonen er vi med på å gi håp og forandring for mennesker som trenger det mest. Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp handlingsrommet som trengs for å redde og forandre liv. Vi håper konfirmantene som deltar i aksjonen blir tatt godt imot, sier menighetspedagog Trine Heggheim.

- Vi klarer ikke å få dekket alle kretsene, men hvis du ikke får besøk på døra finnes det andre måter du kan gi ditt bidrag på: Du kan bruke Vippsnr 2426, eller kontonr 1594 22 87493. For å sette det i perspektiv: For 250 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang på rent vann livet ut. Jeg retter på forhånd hjertelig takk for ditt bidrag, avslutter Heggheim.