Konfirmantenes lysmesse

Lysmesse Herøy kirke vinterkveld

Søndag 7.februar kl.18:00 blir det strømming av konfirmantenes lysmesse i Herøy kirke.

Det er et fast innslag i konfirmantåret, at de unge prøver konfirmantkappene og aktivt deltar i en gudstjeneste der det er fokus på Kristus som verdens lys», forteller menighetspedagog Trine Bjørnvold Heggheim.  Hun liker at i hvert fall èn av konfirmantårets tradisjoner kan gjennomføres i dette uvanlige året.

Årets konfirmanter vil gå i prosesjon, lese tekster, tenne lys og på annen måte være med til å gjøre denne spesielle gudstjeneste til deres egen. Gudstjenesten strømmes direkte  slik at foreldre, faddere, familie og andre kan få se de kommende konfirmanter. Koronarestiksjonene forhindrer fysisk deltakelse av andre enn konfirmantene.

Organist Marija Duzijanic  styrer musikken og medlem av Helgeland Kammerkor Marina Brænden er forsanger på kjente salmer som "Kristus er verdens lys" og "Se, mørket vinner aldri over lyset".

Sokneprest Gunver Birgitte Nielsen håper at alle vil fortelle familie og venner om denne strømmingen fra Herøy kirke på FB slik at konfirmantene får den oppmersomhet de fortjener.

Lysmesse prøving av kapper
Lysmesse Marina og Marija

Annonser