Tilleggsinformasjon:

Orienteringer:
- PPT Ytre Helgeland •
- Tilstandsrapport barneverntjenesten Ytre Helgeland
- Tilstandsrapport barnehage og skole 

Saksliste:
PS 24/09 - Tilstandsrapport barnehage og skole 2023/2024
PS 24/10 - Regional landbruksforvaltning
PS 24/11 - Ungdomsfiske i Herøy 2024
PS 24/12 - Revisjon av vedtekter Næringsfond 2 -2024
PS 24/13 - Anbudsutlysning samband Flostad-Søvik, Herøys reaksjon
PS 24/14 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 24/25 - Kildesporing av kobber på Nord-Herøy
RS 24/26 - Saksprotokoll Laks 50 år
RS 24/27 - Vedtak - kommunens vedtak endres - dispensasjon for anlegg av molo mv - 3/15 mfl - Herøy
RS 24/28 - Korrespondanse mellom Seløy Kystferie AS og Herøy kommune
RS 24/29 - Signert: Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 14.02.24
RS 24/30 - Protokoll fra styremøte i RKKYH 23.02.2024
RS 24/31 - Hadfast AS - Referat fra styremøte 22.2.2024
RS 24/32 - Hadfast AS - revidert strategi- og handlingsplan
RS 24/33 - Protokoll fra styremøte i Herbo 22.02.2024
RS 24/34 - Møteprotokoll kontrollutvalget 21.02.24
RS 24/35 - Protokoll fra styremøte i Herbo 21.12.2023
RS 24/36 - Referat fra Husvær Grendeutvalg 6 mars 2024

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her.