Orientering:
Helgeland Kraft

Saksliste:
PS 23/54 - Oppnevning av vigsler - Herøy kommune
PS 23/55 - Tertialrapport per. 2. tertial 2023
PS 23/56 - Søknad om midler til jubileum - Herøy idrettslag
PS 23/57 - Et samferdselsløft for Helgeland - Invitasjon til aksjetegning i HADFAST AS
PS 23/58 - Valg av Valgutvalg for perioden 2023 - 2027
PS 23/59 - Valg av råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2023 - 2027
PS 23/60 - Valg av trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2023 - 2027
PS 23/61 - Valg av representant til reiselivsorganisasjoner perioden 2023 - 2027
PS 23/62 - Valg av klagenemnd for eiendomsskattesaker for perioden 2023-2027
PS 23/63 - Valg av sakkyndig nemnd (eiendomsskattesaker) for perioden 2023-2027
PS 23/64 - Valg av representanter til representantskapet i Digitale Helgeland KO for perioden 2023-2027
PS 23/65 - Valg til samarbeidsutvalgene i Herøy barnehage og Herøy skole, perioden 2023 - 2027
PS 23/66 - Valg av grendeutvalg for Husvær perioden 2023 - 2027
PS 23/67 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/55 Referat fra Seløy/Staulen grendeutvalg
RS 23/56 Referat fra møte i Brasøy grendeutvalg
RS 23/57 Protokoll fra styremøte i Herbo 29.08.2023
RS 23/58 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 25.09.23
RS 23/59 Protokoll generalforsamling Herøy ASVO 27.09.23
RS 23/60 Møteprotokoll kontrollutvalget 13.09.23
RS 23/61 Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 07.11.23
RS 23/62 Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 24.10.23
RS 23/63 Signert : Godkjenning offentlig møteprotokoll formannskap 17.10.23
RS 23/64 Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 27.09.23
RS 23/65 Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyre 19.09.23
RS 23/66 Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 12.09.23

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her