Saksliste:
PS 23/17 - Årsberetning og regnskap 2022 Herøy kommune
PS 23/18 - Lønnspolitisk plan ansatte i Herøy kommune
PS 23/19 - Reglement formannskapet Herøy kommune
PS 23/20 - Styret i selskapet Petter på skjæret AS - status og veien videre til ferdigstillelse
PS 23/21 - Krav om lovlighetskontroll - PS23/13 Tilstandsrapport kommunale bygg
PS 23/22 - Referatsaker

Referatsaker
RS 23/22 - Interpellasjon til kommunestyremøtet 23.05.23
RS 23/23 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 09.05.23
RS 23/24 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll valgstyret 09.05.23
RS 23/25 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll administrasjonsutvalget 09.05.23
RS 23/26 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 12.04.23
RS 23/27 - Signert : Godkjenning møteprotokoll valgstyret 12.04.23
RS 23/28 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 28.03.23
RS 23/29 - Møteprotokoll kontrollutvalget 10.05.23
RS 23/30 - Referat fra møte i Brasøy grendeutvalg 19.04.23
RS 23/31 - Referat Seløy/Staulen grendeutvalg
RS 23/32 - Protokoll generalforsamling Visit Helgeland AS
RS 23/33 - Uttalelse fra Norsk Forbund for Utviklingshemmedes årsmøte i Nordland

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her