Tilleggsinformasjon:
Orientering fra SHMIL

Saksliste:
PS 23/1 - Renovasjonsgebyr SHMIL 2023
PS 23/2 - Kommunalt oppgavefelleskap (KOF) Digitale Helgeland
PS 23/3 - Detaljregulering Herøy maritime næringspark 2. gangs behandling
PS 23/4 - Havneregulativ og forskrift om farvannsavgift
PS 23/5 - Endring i behandlingsrammen for Næringsfond 2 - Herøy kommune
PS 23/6 - Bosetting av flyktninger 2023
PS 23/7 - Valg av representanter og vararepresentanter til ulike verv
PS 23/8 - Trafikksikkerhetsutvalg - oppnevning av representanter
PS 23/9 - Referatsaker

Referatsaker
RS 23/1 - Protokoll fra styremøte i Herbo 14.12.22
RS 23/2 - Protokoll fra styremøte i Herbo 18.01.23
RS 23/3 - Protokoll styremøte Helgeland friluftsråd
RS 23/4 - Referat fra møte i Husvær Grendeutvalg 16.01.23
RS 23/5 - Viser til deres svar med referanse 21/137 fra 12. des 2022 på vårt høringssvar på ferjeruter 18-171. Kopi av brev til Nordland fylkeskommune ved samferdselsavdelingen.
RS 23/6 - Uttalelse
RS 23/7 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 05.12.22
RS 23/8 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll eiendomsskattetakstnemnda 08.12.2022
RS 23/9 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 13.12.22
RS 23/10 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 09.01.23
RS 23/11 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll valgutvalget 31.01.23
RS 23/12 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapet 31.01.23

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her