Tilleggsinformasjon:
Kulturelt innslag av kulturskolen i Herøy
Utdeling av KS hedersmerke 

Saksliste:
PS 22/54 - Høringsuttalelse fra Herøy kommune, Nordland - NOU 2022:10
PS 22/55 - Høringsuttalelse fra Herøy kommune - Grunnrenteskatt på havbruk
PS 22/56 - Etablering av nytt datterselskap i Helgeland Kraft AS
PS 22/57 - Helgeland Rehabilitering IKS
PS 22/58 - Interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltningen
PS 22/59 - Revisjon av Brannordningen for Herøy kommune
PS 22/60 - Søknad om fritak fra verv - Hugo Sandoval
PS 22/61 - Fastsetting av valgdag - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023
PS 22/62 - Forhåndsstemming i Brasøy og Husvær
PS 22/63 - Budsjettendringer i 2022 - endringer og vedtak
PS 22/64 - Søknad om tilskudd til forprosjekt mur - Herøy kirke
PS 22/65 - Forskrift om skuddpremie på kråke og mink i Herøy kommune, 2023 - 2025
PS 22/66 - Renovasjonsgebyr SHMIL 2023 PS 22/67 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
PS 22/68 - Referatsaker

Referatsaker
RS 22/58 - Referat fra møte i Sandvær grendeutvalg
RS 22/59 - Svar på henvendelse
RS 22/60 - Møte i Brasøy grendeutvalg 07.11.22
RS 22/61 - Referat møte i Husvær Grendeutvalg 17.11.22
RS 22/62 - Årsmelding 2022 Henrikvalens Venner
RS 22/63 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 08.11.22
RS 22/64 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 29.11.22
RS 22/65 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll valgstyret 29.11.22

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her