Orientering:
Arbeidsplasskartlegging i Herøy kommune v/Friskgården Helgeland

Saksliste:
PS 22/44 - Etablering av nytt datterselskap i Helgeland Kraft AS
PS 22/45 - Omdanning av § 27-samarbeid - sekretariatsbistand i kontrollutvalget (SEKON)
PS 22/46 - Tertialrapport 31.08.2022
PS 22/47 - Strategisk plan for å utvikle, rekruttere og beholde kompetanse i Herøy kommune
PS 22/48 - Tilstandsrapport for barnehage og skole 2021
PS 22/49 - Reglement kommunestyret Herøy kommune
PS 22/50 - Endring av navn på utvalg i hht kommunelovens bestemmelser
PS 22/51 - Møteplan 2023 - forslag
PS 22/52 - Referatsaker

Referatsaker
RS 22/47 Løvemammaene anmoder landets kommuner om å fjerne nedre aldersgrense på ledsagerbevis
RS 22/48 Møte i Brasøy grendeutvalg 10.10.22
RS 22/49 Godkjenning kommunal garanti - Herbo AS - Herøy kommune
RS 22/50 Organisering av reiser for pasienter
RS 22/51 Pasienter med demens på sykehus
RS 22/52 Protokoll fra fellesmøte for eldrerådene i HALD 27.10.22
RS 22/53 Signert : Godkjenning av møteprotokoll råd for eldre og funksjonshemmede 26.09.22
RS 22/54 Signert : Godkjenning av møteprotokoll valgnemnda 26.09.22
RS 22/55 Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 27.09.22
RS 22/56 Signert : Godkjenning av møteprotokoll administrasjonsutvalget 25.10.22
RS 22/57 Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 25.10.22

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her