Kommunestyremøte

Kommunestyret 2019-2023

Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 15. juni 2021 kl. 10.00. For å ivareta smittevernreglene arrangeres møtet i Herøy skoles aula.

Følgende saker skal behandles:

PS 21/23 - Tilsetting av kommunedirektør (Unntatt offentlighet)

PS 21/24 - Tilstandsrapport for skole og barnehage 2020

PS 21/25 - Kommunale vigsler - delegering av vigselsmyndighet

PS 21/26 - Trafikksikkerhetsutvalgets myndighet - delegasjon til teknisk hovedutvalg

PS 21/27 - Årsberetning og regnskap 2020 Herøy kommune

PS 21/28 - Tertialrapport per 30.04.2021

PS 21/29 - Petter på skjæret - videreføring av prosjektet

PS 21/30 - Nord-Herøy industriområde

PS 21/31 - Etablering av kommunalt avløpsanlegg for Herøy maritime næringspark - Hestøya

PS 21/32 - Gravfesteavgift i Herøy kommune 2021-2024

PS 21/33 - Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP

PS 21/34 - Vedtekter kommunalt næringsfond Herøy kommune

PS 21/35 - Vedtak reglement for kontrollutvalget i Herøy kommune

PS 21/36 - Behandling av vertskommuneavtale - felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor

Referatsaker
RS 21/14 - Herøy Kommunes eierstrategi for Herøy Asvo AS. Forslag fra styret i Herøy ASVO. Behandlet i styremøte den 23.01.2020. Sak 11-20
RS 21/15 - Søknad om støtte - dokumentarfilm om Sandsundvær
RS 21/16 - Forprosjekt - Synlig miljølandbruk i Dønna og Herøy - søknad om midler
​RS 21/17 - Vedr. interpellasjon i kommunestyremøte 11.05.21
​RS 21/18 - Møtereferat styremøte Brasøy Grendeutvalg
​RS 21/19 - Orientering angående vedtak i kommunestyret jfr. forvaltningsrapport om helsehussaken
​RS 21/20 - Nye Helgelandssykehuset - Innspill til tomteutredningsrapporten fra Herøy kommune
​RS 21/21 - Godkjenning av felles avfallsplan for småbåthavner - Herøy kommune
​RS 21/22 - Godkjenning av møteprotokoll valgstyret 04.05.21
​RS 21/23 - Godkjenning a møteprotokoll formannskapet 04.05.21
​RS 21/24 - Godkjenning av møteprotokoll teknisk hovedutvalg 11.05.21
​RS 21/25 - Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 11.05.21
RS 21/26 - Godkjenning av møteprotokoll teknisk hovedutvalg 25.05.21
RS 21/27 - Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 27.05.21
RS 21/28 - Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 11.05.21

I tillegg blir det kulturelt innslag av kulturskolen i Herøy og utdeling av Herøy kommunes næringspris 2021 og Frivillighetsprisen 2021.

På grunn av smittevernreglene i forbindelse med Covid -19 vil det ikke bli anledning for tilhørere å følge møtet, men det vises direkte og blir lagret på Kommune-TV.

Du finner dokumentene ved å trykke her.

Annonser