Kommunestyremøte

Kommunestyret 2019-2023

Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 15. desember 2020 kl. 10.00. For å ivareta smittevernreglene arrangeres møtet i Herøy skoles aula.

Følgende saker skal behandles:

43/2020 - Avfallsplan for småbåtanlegg 2020

44/2020 - Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - endring høsten 2020

45/2020 - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

46/2020 - Nyvalg av kontrollutvalg for resten av perioden 2019-2023

47/2020 - Møteplan 2021

- Referatsaker
- Kulturelt innslag av kulturskolen i Herøy
- Presentasjon av MOT
- Utdeling av KS hedersmerke

På grunn av smittevernreglene i forbindelse med Covid -19 vil det ikke bli anledning for tilhørere å følge møtet, men det vises direkte og blir lagret på Kommune-TV.

Du finner dokumentene ved å trykke her.

Annonser