Kommunestyremøte

Kommunestyret 2019-2023

Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 23. juni kl. 09.00. For å ivareta smittevernreglene arrangeres møtet denne gangen i Herøy skoles aula.

Følgende saker skal behandles:

11/2020 - Båthågjen hyttefelt

12/2020 - Seniorpolitiske tiltak i Herøy kommune

13/2020 - Hovedplan - avløp

14/2020 - Risiko- og sårbarhetsanalyse, Brann og redning

15/2020 - Valg av meddommere til Alstahaug tingrett 2021-2024

16/2020 - Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024

17/2020 - Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2021-2024

18/2020 - Fastsetting av valgdag - Stortings- og sametingsvalget 2021

19/2020 - Valg av jordskiftemeddommere - Helgeland jordskifterett 2021-2024

20/2020 - Valg av forliksråd 2021-2024

21/2020 - Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2021-2024

22/2020 - Vedtekter barnehage og skolefritidsordning 2020

23/2020 - Betalingssatser for renovasjon 2020

24/2020 - Tertialrapport per 30.04.2020

25/2020 - Årsberetning og regnskapsavslutning 2019

26/2020 - Rammer for økonomiplanperioden 2021-2024

27/2020 - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

- Orientering om driften ved ASVO v/Jørn Moe
- Presentasjon av skisseprosjekt for basseng v/Sweco Norge AS 

På grunn av smittevernreglene i forbindelse med Covid -19 vil det ikke bli anledning for tilhørere å følge møtet, men det skal etter planen overføres på video.

Du finner dokumentene ved å trykke her.

Annonser