Kommunestyremøte

Kommunestyret 2019-2023

Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 31. mars kl.09.00. På grunn av koronabestemmelsene arrangeres det denne gangen som et telefonmøte.

Følgende saker skal behandles:

09/2020 - Kriseledelsens mandat under utbruddet av Koronavirus

10/2020 - Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter Plan og Bygningsloven § 19-2 (20/108)

Trykk her for å lese om sakene som skal behandles på Herøy kommunes hjemmeside.

 

Annonser