Kommunestyremøte

Kommunestyret 2019-2023

Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 17.desember kl.10:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

35/2019 - Budsjett 2020 økonomiplan 2020 - 2023

36/2019 - Tertialrapport per 31.08.2019

37/2019 - Felles forliksråd for Ytre Helgeland

38/2019 - Valg av grendeutvalg for Sandvær krets

39/2019 - Valg av grendeutvalg for Husvær krets

40/2019 - Valg av grendeutvalg for Brasøy krets

41/2019 - Valg av grendeutvalg for Øksningan krets

42/2019 - Valg av grendeutvalg for Seløy/Staulen krets

43/2019 - Valg av råd eldre og funksjonshemmede

44/2019 - Valg av klagenemnd

45/2019 - Valg av klagenemnd for eiendomsskatt

46/2019 - Valg av formannskapets repr. til fellesrådet

47/2019 - Valg av valgstyre

48/2019 - Valg av eiendomsskattetakstnemnd

49/2019 - Valg av representant til reiselivsorganisasjoner

50/2019 - Valg av repr. til årsmøte - Revisjon Midt-Norge SA

51/2019 - Valg av repr. til oppnevningsutvalget - konfliktrådet

52/2019 - Valg av repr. SU - skole og barnehage

53/2019 - Valg av barne- og ungdomsråd

54/2019 - Valg av kommuneplangrupper

55/2019 - Teknisk hovedutvalg

56/2019 - Valg av repr. til Helgeland friluftsråd 2019 - 2023

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Annonser