Kommunestyremøte

Silvalen

Det avholdes møte i det nye kommunestyret tirsdag 15.oktober kl.10:00.

Saksliste:

23/2019 - Kommunstyrevalget 2019

24/2019 - Valg av formannskap

25/2019 - Valg av ordfører

26/2019 - Valg av varaordfører

27/2019 - Valg av kontrollutvalg

28/2019 - Valg av administrasjonsutvalg

29/2019 - Valg til fylkeskretsen av KS

30/2019 - Valg av repr. til Helgeland interkommunalt politisk råd

31/2019 - Valg av valgnemnd

32/2019 - Valg av repr. til SHMIL's representantskap

Du kan lese saksliste og saksdokumenter her.

Annonser