Kommunestyremøte

Kommunestyret 2015-2019

Det avholdes kommunestyremøte fredag 29.mars kl.09:00 i kommunestyresalen på rådhuset. (NB! Feil dato i møtekalenderen)

Følgende saker skal behandles:

6/2019: Herøy vannverk byggetrinn 11 - sjøledning fra Skagavågen til Hestøya

7/2019: Felles låssystem for kommunale bygninger - adgangskontroll

8/2019: Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem for kommunale bygninger

9/2019: Oppgradering av kommunale leiligheter i Karolineveien 24A - 24C, 26 og 28A - 28C.

10/2019: Endring av selskapsavtale for SHMIL IKS

11/2019: Søknad om fritak fra verv - suppleringsvalg

12/2019: Vurdering av ankespørsmå i dom av 11.03.19 fra Hålogaland lagmannsrett

Du kan lese alle sakdokumenter her.

Annonser