Følgende saker er til behandling:

22/2018 - Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

23/2018 - Ferdigstillelse av hovedplan - vann

24/2018 - Endret detaljreguleringsplan for Iberneset boligområde

25/2018 - Skuddpremie på kråke

26/2018 - Tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø, skog og klim. Dønna og Herøy

27/2018 - Valg av representant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.