Kommunestyremøte

Kommunestyret 2015-2019

Det avholdes møte i Herøy kommunestyre tirsdag 17. oktober kl.09:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

11/17 - Vedtektsendring - Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd IKS
12/17 - Møteplan 2018
13/17 - Helgeland Kraft -etablering av konsern (16/363)
14/17 - Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester
15/17 - Tertialrapport pr. 31.08.17
16/17 - Helgelandssykehuset 2025 - Høringsuttalelse planprogram

Trykk her for å lese mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.

Annonser