Følgende saker skal behandles:

0033/2016: Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017 - 2020

0034/2016: Tilstandsrapport for oppvekstsektoren - høsten 2016

0035/2016: Kunnskapsgrunnlag - folkehelse

0036/2016: Alkoholpolitisk plan 2016 - 2019 - revidering

0037/2016: Valg av nestleder - kontrollutvalget

0038/2016: Nettbrett til politikere

0039/2016: Plan for selskapskontroll 2016 - 2019

0040/2016: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019

For å lese alle dokumentene: trykk her.