Her er saksliste til møtet:

23/16 - Ny samarbeidsavtale om drift av interkommunalt barnevern
24/16 - Frivillighetspris i Herøy
25/16 - Ny avtale om interkommunalt krisesenter
26/16 - Fritak som meddommer til Alstahaug tingrett
27/16 - Tertialrapport per 31.08.16
28/16 - Ny søknad om utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland
29/16 - Møteplan 2017
30/16 - Stillingene som kommunalleder 3 og enhetsleder Teknisk enhet
31/16 - Vurdering av deltakelse i Helgeland Havn IKS
32/16 - Kontrollutvalgets rapport - bygging av nytt legesenter og omsorgsrom ved Herøy Omsorgssenter

Trykk her for å lese om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.