Her er sakliste til møtet:

06/16 - Årsberetning og regnskapsavslutning 2015
07/16 - Tertialrapport pr. 30.04.2016
08/16 - Festeavgift - Herøy prestegård
09/16 - Helgeland Kraft as - etablering av konsern
10/16 - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017
11/16 - Organisering omsorgstjenesten
12/16 - Utbygging omsorgsboliger
13/16 - Valg av lagrettemedlemmer til Hålogaland lagmannsrett
            2017 - 2020
14/16 - Valg av meddommere til Alstahaug tingrett 2017 - 2020
15/16 - Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten 2017 - 2020
16/16 - Valg av forliksråd 2017 - 2020
17/16 - Utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2017 - 2020
18/16 - Valg av skjønnsmedlemmer 2017 - 2020
19/16 - Innkjøpssamarbeid
20/16 - Reglement - folkevalgtes innsynsrett
21/16 - Reglement - Herøy kommunestyre
22/16 - Reglement - Herøy formannskap

Trykk her for å lese om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.