Følgende saker skal behandles:

29/15 - Møteplan 2016

30/15 - Renovasjonsforskriften - revisjon

31/15 - Tertialrapport 31.08.15

32/15 - Tilstandsrapport for oppvekstsektoren

33/15 - Organisering av Sør-Helgeland regionråd (SHR) og Helgeland regionråd (HR)

34/15 - Reguleringsplan for Nautøya - Vurdering av innspill til planforslag

Du kan lese alle saksdokumenter ved å klikke her.