Følgende saker skal behandles:

13/15 - Endring av vedtekter - overordnet samarbeidsorgan (OSO)

14/15 - Regnskapsavslutning 2014

15/15 - Tertialrapport pr. 30.04.2015

16/15 - Bosetting av flyktninger

17/15 - Kommunereformen - rådmannens rapport om utredning av kommunestruktur

18/15 - Kommunereformen - Intensjonsavtale mellom kommunene

19/15 - Innsigelse - Reguleringsendring for mindre del av Flostad industriområde

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.