Tilleggsinformasjon:
Før ordinært møte blir det kulturelt innslag og en markering av overtakelsen av bassenget i Herøy svømmehall.
Utdeling av KS hedersmerke

Kommunestyremøte ca. kl. 09.30

Saksliste:
PS 23/68 - Revidering av vedtektene i Herøy barnehage
PS 23/69 - Revidering av SFO-vedtektene
PS 23/70 - Ungdomsklubb - lokaler og drift
PS 23/71 - Detaljregulering for Fagervikveien 4/25 m.fl. (planid 202101), sluttbehandling
PS 23/72 - Ny samarbeidsavtale IUA Helgeland KO
PS 23/73 - Bosetting av flyktninger i 2024
PS 23/74 - Søknad om utsettelse - Petter på skjæret AS
PS 23/75 - Søknad om finansiering av Herøy Tjenestetorg - Et aldersvennlig Herøy
PS 23/76 - Budsjett 2024. Økonomiplan 2024-2027
PS 23/77 - Møteplan 2024 - forslag
PS 23/78- Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/67 - Referat FAU Herøy skole møte 3 oktober 2023
RS 23/68 - Referat FAU Herøy skole møte 7 november 2023
RS 23/69 - Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 07.11.23
RS 23/70 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll valgutvalget 20.11.23
RS 23/71 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 21.11.23
RS 23/72 - Møteprotokoll kontrollutvalget 22.11.23
RS 23/73 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 28.11.23
RS 23/74 - Melding om vedtak - Aksjetegning i Hadfast AS
RS 23/75 - Vedrørende invitasjon til aksjetegning i HADFAST AS - tilbakemelding fra Bindal kommune
RS 23/76 - Vedtak Et samferdselsløft for Helgeland - Invitasjon til aksjetegning i HADFAST AS

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.
Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her.

Formannskapsmøte etter kommunestyremøtet (ca. kl. 15.00)

Tilleggsinformasjon:
Møtet blir satt etter kommunestyremøtet. Møtetidpunktet er derfor noe usikkert.

Saksliste:
PS 23/105 - Klage på avslått dispensasjon - Herøy 4/49 - Solheimsveien 176 - Vefsn er settekommune
PS 23/106 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/113 - Melding om delegert vedtak - 8/1 - Arealoverføring til 8/38
RS 23/114 - Melding om delegert vedtak - Søknad om om arealoverføring fra gnr/bnr. 27/101 til gnr/bnr. 27/108
RS 23/115 - Godkjenning 25/27 Søknad om bruksendring
RS 23/116 - Melding om delegert vedtak - 3/78 - Søknad om midlertidig bruksendring
RS 23/117 - 4/113 - Bruksendring av kjelleretasje
RS 23/118 - Melding om delegert vedtak - 4/425 og 4/426 - Søknad om sanitærabonnement

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her.