Kommunestyremøte 14. februar

kommunevaapen
Herøy kommunestyre har årets første møte på folkebibioteket 14. februar. 13 saker skal da behandles - åtte av disse skal først opp i formannskapet 24. januar. Sakslista er foreløpig ikke godkjent og heller ikke offentlig.
Herøyfjerdingen kommer tilbake til sakslista når den blir offentlig.
kommunevaapen

Annonser