Kommunestyre med budsjettmøte

7_KOMMUNESTYRET2
14. desember avholder kommunestyret det siste møtet i 2010 og det er samtidig det viktigste møtet hvor budsjettet for 2011 skal bankes. Samtidig med budsjett skal politikerne behandle sju andre saker.
Fordi vi fortsatt ikke har fått på plass alle funksjoner på Herøyfjerdingen etter server-krasjet er det ikke mulig å lage linker til papirer og annet her.

Kommunesiden Dermed må Herøyfjerdingen bare vise til at innkalling til kommunestyret og fullstendige saksliste er lagt ut på Herøy kommune nettside.

Dit kommer du ved å trykke på "Herøy kommune" i menyen til venstre her.

Sakene som står på lista er:

Sak 30/10: Budsjett 2011 - Økonomiplan 2011 - 2014

Sak 31/10: Revidering SFO - vedtekter

Sak 32/10: Sandvær skole - søknad om opsjon på overdragelse av Sandvær skole

Sak 33/10: Endring av navn på Herøy sentralskole til Herøy skole

Sak 34/10:Reglement for finansforvaltning Herøy kommune

Sak 35/10:Interkommunale ordninger - høring

Sak 36/10: Rullering av kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv - handlingsplan for 2011


Sak 37/10: Eiendomsskatt iht. ilandføring av gass

7_KOMMUNESTYRET2
Kommunestyret møtes til årets siste og viktigste møte 14. desember.

Annonser