Kommunene vil dele eiendomsskatt fra gass

7_AFJ_og_ROY11
Samme hvor det blir eventuelt ilandføring av gass på Helgelandskysten, skal inntektene fra eiendomsskatt fra et anlegg fordeles likt på alle kommunene. I går sluttet Herøy formannskap seg til en slik prinsipiell avklaring.
Bakgrunnen for vedtaket er at Helgeland olje- og gassutvalg har hatt temaet oppe til diskusjon og har bedt kommunene på Helgeland om en prinsipiell avklaring i forhold til en eventuell eiendomsskatt.
 
Solidarisk
Olje- og Gassutvalget ber kommunene om å ta stilling til en solidarisk fordeling av eiendomsskatten.
 
Ordfører Arnt Frode Jensen sa i sin orientering ved inngangen av saken at det er uhyre viktig at et slikt vedtak fattes før man vet hvilken kommune som eventuelt får ilandføring.
 
- Det kan kanskje bli vanskelig etterpå at en slik lokalisering er bestemt.
 
En forutsetning for å kunne fatte et slikt vedtak er imidlertid at den enkelte kommune har vedtatt eiendomsskatt, sa ordfører Jensen og viste til at verken Træna, Hemnes og et par kommuner til ikke har gjort slikt vedtak.
 
Støtter Dønna
Han viste til at Herøy kommune støtter et forslag om ilandføring av gass fra feltet Luva på Dønna.
 
Det blir ansett som en fordel om de ulike utfordringene knyttet til en eventuell ilandføring blir tatt opp til politisk behandling så tidlig som mulig.
 
Tanken er at enighet om dette punktet vil styrke arbeidet med ilandføring.
 
Viktig spørsmål
At dette spørsmålet er viktig, viser følgende eksempel:
 
I 2008 fikk fem norske kommuner, med færre enn 40.000 innbyggere til sammen, hele 577 millioner kroner i eiendomsskatt fra olje- og gassanlegg langs norskekysten.
 
Vedtak:
1. Herøy kommune er prinsipielt enig i at eiendomsskatt fra et eventuelt anlegg for ilandføring av gass på Helgelandskysten skal fordeles solidarisk mellom kommunene på Helgeland.
 
2. Det forventes at Helgeland olje- og gassutvalg i løpet av første halvår i 2011 kommer tilbake med en skisse til hvordan en slik fordeling kan organiseres, og hvordan inntekstene kan anvendes.
 
3. Herøy kommune vil ta denne prosessen opp til behandling, og ser det som neste steg i den aktuelle prosessen.
 
Representantene Vegar Dalen (Frp) og Kjell Inge Jakobsen (H) stemte mot punkt en, mens punktene 2 og 3 ble gjort enstemmig.
7_AFJ_og_ROY11
- Det er uhyre viktig at et slikt vedtak fattes før man vet hvilken kommune som eventuelt får ilandføring, uttalte ordfører Arnt Frode Jensen (nærmest). Til høyre rådmann Roy Skogsholm.

Annonser