Kommunen vil utrede super elev-idé

1_HS1
Herøy formannskap vedtok i går å bevilge 38.000 kroner til Herøy sentralskole til utredning av en elev-idé som kan være sensasjonell. Gjennom prosjektet "Gründerfrø" har en gruppe elever utviklet en oljestrips som kanskje kan brukes i et industrielt produkt.
Kanskje har eleven eller elevene som kom på idéen lagt selve gull-egget. For idéen viser seg å være så god at det er av stor interesse å få den utredet videre.
 
Jan Frode Hageløkken i idéutviklingsprosjektet "Gründerfrø", som har vært med å drive elevarbeidet ved Herøy sentralskole, har drøftet idéen med utdanningsavdelingen ved Nordland Fylkeskommune og Høgskolen i Narvik.
 
Begge instansene har tent på idéen og vil være med å ta prosjektet videre.
 
Høgskolen i Narvik har drøftet dette videre med NORUT (Northern Research Institute) som er et forskningskonsern med virksomhet innen teknologi, samfunnsforskning og innovasjon.
 
Høgskolen og FORUT tilbyr å gjennomføre følgende:
 
- Foreta en teknologisk utredning av idéen (hvilken type teknologi/kjemi som vil være hensiktsmessig å bruke i et eventuelt industrielt produkt.
 
- Foreta en patentmessig vuurdering av idéen (kan denne rettighetsbeskyttes og eventuelt på hvilke måter).
 
- Foreta en markedsmessig vurdering av idéen
 
- Søke økonomiske midler til prosjektet
 
Et prosjektsamarbeid med Høgskolen i Narvik og NORUT vil trolig være med på å løfte prosjektet slik at det fremstår som mer solid og seriøst av andre potensielle samarbeidspartenere og investerorer - som for eksempel BP.
 
Hvem har opphavsretten
Siden dette er et prosjekt som tar sikte på å realisere en idé er det viktig å stadfeste hvem som har opphavsretten til idéen.
 
Dette skal avklares i et møte mellom skolen, kommunen og leder av utviklingsprosjektet.
 
Det vil deretter bli stadfestet gjennom en skriftlig avtale mellom partene før prosjektet settes i gang.
 
Ny bedrift i kommunen?
Etter samtale med overingeniør Ståle Herving ved Høgskolen i Narvik har han kommet med tilbud om å utarbeide forslag på innhold i et forprosjekt, i tillegg til å utarbeide ferdig søknad om finansiering av dette gjennom Innovasjon Norge eller Nordland Fylkeskommune.
 
For Herøy kommune er det interessant å se om det er mulig å realisere og eventuelt kommersialisere produktet i samarbeid med eksisterende eller ny bedrift i kommunen.
 
Til å ivareta skolens interesser i møte i Bodø, samt avklare hvem som juridisk sett har rettigheter i til idéen innleies Haugaløkken for 8000 kroner.
1_HS1
En super idé er klekket ut ved Herøy sentralskole.

Annonser