John Arne ble konstituert som rådmann i Herøy 12. april i 2021 for å avhjelpe kommunen i en vanskelig situasjon når de stod uten noen i stillingen. Han ble senere overtalt til å søke stillingen og ble i juni samme år tilsatt av kommunestyret som den første kommunedirektøren i Herøy. Nå har imidlertid den populære kommunedirektøren valgt å nok en gang forsøke å pensjonere seg. Andersen gikk av som rådmann i Vevelstad i 2020 for å bli pensjonist, men det tok bare to måneder før han ble hentet inn av Sømna kommune som spesialrådgiver. Etter dette har han altså vært i Herøy i drøyt to år.

Ordfører Elbjørg Larsen takket John Arne for den gode jobben han har gjort, og trakk fram at han hadde vært en fantastisk støttespiller og en god medspiller, og en person som var full av humor. Hun berømmet han også for at han hadde fått utført mye på de to årene han har vært i Herøy.

Oddbjørn Lorvik (Ap) som for tiden er engasjert som felles beredskapskoordinator for HALD-kommunene trakk også fram at John Arne hadde vært en veldig god støttespiller og sparringspartner og en person som innehar mye kunnskap om dette feltet også.

Yngve Magnussen (H) takket også John Arne for den jobben han hadde gjort og trakk også fram hans gode humor. Jim Dahl (Sp) fulgte opp med å takke John Arne for hans gode lederegenskaper, og mente han hadde levd opp til alle forventninger. Arbeiderpartiets gruppeleder Arnt Erling Paulsen takket også Andersen for at han alltid stod parat og tok alle spørsmål på strak arm med godt humør.

Fikk karikaturtegning i gave
Til stor latter i salen overrakte ordfører Elbjørg Larsen et meget treffende karikaturbilde i gave, som er laget av Stig-Ove Sivertsen i Galleri SOS i Mosjøen. Bestillingen var at dette var en mann som spilte på mange strenger, og det må man si er godt illustrert i bildet.

Populær leder
Onsdag var det administrasjonen sin tur til å takke av en populær leder med kake og samling i lunsjen. Kommunalsjef for oppvekst og kultur Caroline Asphaug ledet an og holdt en humoristisk og tale der hun mente at John Arne hadde vært en god leder og en Ja-person som alltid var positiv. Hun trakk fram at han var kunnskapsrik, snill, rolig og tok imot alle med åpne armer, og mente at dette var en sjelden vare. Hans gode humor og musikalske evner ble nok en gang nevnt som en god egenskap.

Caroline overrakte blomster og kommunens historieverk «Øyfolket» og boka om Kystkvinnen i gave til John Arne, i tillegg til en del bilder som et minne fra sin tid på Herøy.

Vennlighet som strategi
Kommunedirektør John Arne gav uttrykk for at han ikke var komfortabel med slike avslutninger, men sa at han alltid har prøvd å ha vennlighet som strategi i sin ledergjerning. Han dro også som så ofte fram flere gode historier. Andersen takket alle sammen for den jobben de hadde gjort før han overrakte et humoristisk bilde til ordfører Elbjørg Larsen.

Wenche Sæthre Jørgensen takket også John Arne for at han hadde vært et godt medmenneske og en enkel person å forholde seg til og overrakte på vegne av enhetslederne et «Tommy-tre» fra Tommy på Etcetera.

- Dette er et tre som slynger seg ut som kan være en beskrivelse av alle de menneskene du har fått lov å bli kjent med her i Herøy kommune. Når du ser på dette treet så håper jeg at du ser på det med mye positivitet og at vi har vært en flott gjeng som har fått til mye. Du blir savnet, men du har absolutt gjort en forskjell for oss og vi ønsker deg masse lykke til med pensjonistlivet, sa Sæthre Jørgensen.

Sist ut til å takke var leder i Utdanningsforbundet Kirsti Iversen. Selv om hun gav uttrykk at de gjerne kunne fått mer i forhandlinger så syntes hun at han hadde vært ryddig og en fin fyr å forholde seg til. Hun satte pris på det de hadde fått gjennom og sa at de fikk jobbe videre med den nye kommunedirektøren med det de ikke hadde fått gjennom. Hun overrakte Herøyvotten i gave. Den er designet av Rita Hjelmseth og strikkes for å gi inntekt til Herøy idrettslag.