Kommentarer til budsjett

side_3_ordfoerer_09
I dag klokken 9 møtes kommunestyret i Herøy for å vedta budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010-2013. I forkant av møtet har en rekke instanser i kommunen diskutert busjettet og gitt sine uttalelser.

Her kan du lese kommentarene.
Trykk her for å  lese budsjett-kommentarene fra både:   - Samarbeidsutvalget ved sentralskolen - Utdanningsforbundet - Råd for mennekser med nedsatt funksjonsevne - Barne- og Ungdomsrådet - Herøy eldreråd.
side_3_ordfoerer_09
Ordfører Arnt Frode Jensen leder dagens kommunestyremøte.

Annonser