Bakr kom som flyktning til Norge i 2015 og bodde da en periode på et asylmottak i Mandal før han kom til Herøy i 2016. Han kommer fra Hama i Syria og er den eneste i familien som har havnet i Norge. Resten av familien bor enten i Syria eller Tyrkia.

- Jeg gikk først på voksenopplæringen i Herøy for å lære meg norsk. Jeg hadde språkpraksis et halvt år på Herøy skole og var også assistent for elever fra 1. til 4. klasse, sier Alhammoud, som snakker svært godt norsk.

- Jeg gikk deretter på Sandnessjøen videregående skole og tok generell studiekompetanse for å kunne studere videre på universitet. Etter dette fikk jeg plass på studiet Byggingeniør på NTNU i Trondheim. Jeg fullførte utdanningen der og ble ferdig i år, og er nå ansatt i en prosjektstilling i Herøy kommune, sier Bakr.

Han arbeider primært med byggesaker, men har også fått noen saker som gjelder vann og avløp.

- Jeg trives godt på Herøy, men synes kanskje det er litt vanskelig å bli kjent med lokalbefolkningen. Det var mye lettere når jeg var på universitetet og var sammen med folk som hadde samme interesse og tok samme utdanning.

Bakr gir uttrykk for at det går greit i jobben, men skryter samtidig av at han har fått veldig god veiledning av Arnt Isaksen og Elin Nilsen.

- De er kjempeflinke og erfarne og har vært en veldig god støtte for meg, avslutter Bakr Mahmoud Alhammoud.

Det må nevnes at det i fjor ble markert at Arnt Isaksen hadde arbeidet hele 40 år i kommunen med byggesaker, så det bør av den grunn ikke være noen tvil om at erfaringen i høyeste grad er på plass.