KOLS-kurs på sykehuset

2_KOLSill
23. og 24. november kan KOLS-pasienter lære seg å mestre sykdommen på en bedre måte. Det planlegges nemlig kurs for KOLS-pasienter og pårørende på Helgelandssykehuset i Sandnessjøen.
Kurset vil foregå i auditoriet Helgelandssykehuset Sandnessjøen og dette er et samarbeid mellom fagetaten ved Helgelandssykehuset og Landslaget for Hjerte- og Lungesyke (LHL).   Målet er å hjelpe pasienter med KOLS til å kunne mestre sin sykdom på en bedre måte.

Kursinnhold:
Lungelege: Årsak, behandling, forverring, forskning, medisiner og framtid.   Sykepleier: Hvordan virker medisinene, inhalasjonsteknikk, medisinbruk.   Fysioterapeut: Anfallsmestring, pusteteknikk, trening.   Sykepleier Morten Andersen: Behandlingshjelpemidler og bruk av dem.   Ernæringsfysiolog: Kols og kost   Psykolog: Hvordan leve best med en kronisk sykdom. Angst, nærhet, kommunikasjon, mestringsstrategier.

Kurset er et ledd av behandlingen og deltakerne har krav på fri fra jobben. (sykemelding, jmf. Folketrygdloven vedr. opplæringsvirksomhet)   Henvisning fra legen
Deltakere må ha henvisning fra legen. Henvisningen sendes FRM-avd. Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Er det ønskelig eller nødvendig at familiemedlemmer/pårørende deltar på kurset, anmerkes det på henvisningen med ledsager nødvendig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Rita Bjørnvig - mobil 97148333 eller
Gro Langø - tlf. 75065235
2_KOLSill

Annonser